21-25 cm
KOHAKU

Juara 1
1244
Kohaku, 23 cm
Pemilik: ROBBI - BANJARNEGARA
Handling: BLITAR KOI CLUB
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 2
822
Kohaku, 25 cm
Pemilik: Yogits - Jakarta
Handling: Miyuki
Verifikator: Parahyangan Koi Club

Juara 3
573
Kohaku, 25 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: dave nishikigoi
Verifikator: Bengawan Solo Koi Club


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
363
Taisho Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Hendra Kurniawan - Blitar
Handling: Naga Hitam
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 2
814
Taisho Sanshoku, 22 cm
Pemilik: Prasetya wijaya - Klaten
Handling: Miyuki
Verifikator: Parahyangan Koi Club

Juara 3
1602
Taisho Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Ivo Wahyu Susilo - Lumajang
Handling: Ohayou Koi
Verifikator: Dodo Koi Centre


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
227
Showa Sanshoku, 25 cm
Pemilik: Khoza Koi - Mamuju
Handling: Khoza koi
Verifikator: Makassar Koi Club

Juara 2
493
Showa Sanshoku, 25 cm
Pemilik: ADI NAYA - BALI
Handling: Dewata Koi Klub
Verifikator: Dewata Koi Club

Juara 3
384
Showa Sanshoku, 22 cm
Pemilik: Andreas Hudi S - Semarang
Handling: Naga Hitam
Verifikator: Blitar Koi Club


SHIRO UTSURI

Juara 1
1632
Shiro Utsuri, 24 cm
Pemilik: Naufal - Bandung
Handling: Priangan Koi
Verifikator: Parahyangan Koi Club

Juara 2
1122
Shiro Utsuri, 21 cm
Pemilik: Eko Mawardi - Jember
Handling: Bolo Tirto Pandalungan
Verifikator: Jember Koi Club

Juara 3
267
Shiro Utsuri, 23 cm
Pemilik: SILVI AULIA - BANDUNG
Handling: BLITAR KOI CLUB
Verifikator: Blitar Koi Club


KOROMO

Juara 1
372
Koromo, 25 cm
Pemilik: Agus Sanjaya - Bali
Handling: Naga Hitam
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 2
603
Koromo, 25 cm
Pemilik: NNGC - BOGOR
Handling: NNGC
Verifikator: NNGC

Juara 3
472
Koromo, 22 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: dave nishikigoi
Verifikator: Bengawan Solo Koi Club


GOSHIKI

Juara 1
1644
Goshiki, 21 cm
Pemilik: Cleo Blue - Jakarta
Handling: Ohayou Koi
Verifikator: Dodo Koi Centre


KINGINRIN A

Juara 1
614
Kinginrin A, 25 cm
Pemilik: Mahendra - Blitar
Handling: Astro Blitar Koi
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 2
1099
Kinginrin A, 24 cm
Pemilik: WINNER AP - YOGYAKARTA
Handling: FATTAH KOI
Verifikator: Jogja Koi Club

Juara 3
756
Kinginrin A, 25 cm
Pemilik: Mahendra - Blitar
Handling: Astro Blitar Koi
Verifikator: Blitar Koi Club


KUJAKU

TANCHO

Juara 1
334
Tancho, 25 cm
Pemilik: Rafa's Koi Fish - Bogor
Handling: Rafa's Koi Fish
Verifikator: Bogor Nishikigoi Club

Juara 2
412
Tancho, 23 cm
Pemilik: Tirtasari Koi - Malang
Handling: Malang Koi Club
Verifikator: Malang Koi Club

Juara 3
823
Tancho, 25 cm
Pemilik: James Hady - Bali
Handling: Miyuki
Verifikator: Parahyangan Koi Club


KINGINRIN B

Juara 1
405
Kinginrin B, 24 cm
Pemilik: Mahendra - Blitar
Handling: Astro Blitar Koi
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 2
403
Kinginrin B, 25 cm
Pemilik: Mahendra - Blitar
Handling: Astro Blitar Koi
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 3
970
Kinginrin B, 25 cm
Pemilik: Andra Pribadi - Surabaya
Handling: Naga Hitam
Verifikator: Malang Koi Club


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
526
Hikari Moyomono, 25 cm
Pemilik: AGUS - Bantul
Handling: ANDHI FISH FARM
Verifikator: Jogja Koi Club

Juara 2
618
Hikari Moyomono, 24 cm
Pemilik: SORDUKU KOI CENTER - BLITAR
Handling: BLITAR KOI CLUB
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 3
1372
Hikari Moyomono, 22 cm
Pemilik: Ragil - YOGYAKARTA
Handling: TaniKoiMaju
Verifikator: Jogja Koi Club


KAWARIMONO

Juara 1
420
Kawarimono, 23 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: dave nishikigoi
Verifikator: Bengawan Solo Koi Club

Juara 2
75
Kawarimono, 25 cm
Pemilik: Nova Queen - Blitar
Handling: BLITAR KOI CLUB
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 3
1323
Kawarimono, 23 cm
Pemilik: andi idsan ilyas - KENDARI
Handling: SULTRA KOI CLUB
Verifikator: Sultra Koi Club


DOITSU

Juara 1
795
Doitsu, 22 cm
Pemilik: Idrus Imansyah SPi - Malang
Handling: Rony Koi Farm
Verifikator: Lumajang Koi Club

Juara 2
1144
Doitsu, 25 cm
Pemilik: Alexander Tanjaya - Kendari
Handling: SULTRA KOI CLUB
Verifikator: Sultra Koi Club

Juara 3
429
Doitsu, 24 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: dave nishikigoi
Verifikator: Bengawan Solo Koi Club


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
773
Hi Ki Utsurimono, 25 cm
Pemilik: Rahmat Rusli - Polewali Mandar
Handling: SANDEQ KOI CLUB
Verifikator: Makassar Koi Club

Juara 2
1499
Hi Ki Utsurimono, 25 cm
Pemilik: AVERO - BLITAR
Handling: KANIGOI
Verifikator: Blitar Koi Club

Juara 3
1044
Hi Ki Utsurimono, 24 cm
Pemilik: Pusaka Koi Centre - Malang
Handling: Naga Hitam
Verifikator: Malang Koi Club


BEKKO

Juara 1
358
Bekko, 24 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm
Verifikator: Lumajang Koi Club

Juara 2
269
Bekko, 21 cm
Pemilik: Saldy Arya Putra - Sidenreng Rappang
Handling: SFZ KOI SIDRAP
Verifikator: Makassar Koi Club


SHUSUI

Juara 1
1334
Shusui, 24 cm
Pemilik: andri wijaya kesuma - martapura
Handling: rumah koi palembang
Verifikator: Palembang Koi Club

Juara 2
776
Shusui, 22 cm
Pemilik: RORY WAISNAWA - BALI
Handling: DEWATA KOI KLUB
Verifikator: Dewata Koi Club

Juara 3
1362
Shusui, 25 cm
Pemilik: Dzibkoi - Bandar lampung
Handling: KLC lampung
Verifikator: Koi Lampung Club


ASAGI

Juara 1
639
Asagi, 25 cm
Pemilik: Chichacho Banyuwangi - Banyuwangi
Handling: GaNC
Verifikator: GaNC

Juara 2
531
Asagi, 25 cm
Pemilik: DENNY GUNAWAN - BINJAI
Handling: Jakarta Koi Center
Verifikator: Jakarta Koi Center

Juara 3
44
Asagi, 21 cm
Pemilik: H Yoga Sekawan - Probolinggo
Handling: Raul Ratwo Koi
Verifikator: ProKC


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
1001
Hikari Mujimono, 22 cm
Pemilik: Yudi Toky - Banyuwangi
Handling: GaNC
Verifikator: GaNC

Juara 2
520
Hikari Mujimono, 23 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: dave nishikigoi
Verifikator: Bengawan Solo Koi Club

Juara 3
1374
Hikari Mujimono, 25 cm
Pemilik: Ragil - YOGYAKARTA
Handling: TaniKoiMaju
Verifikator: Jogja Koi Club


MUJIMONO

Juara 1
509
Mujimono, 23 cm
Pemilik: Mr. Othonk - Bandung
Handling: Bandung Timur Koi
Verifikator: Parahyangan Koi Club

Juara 2
198
Mujimono, 24 cm
Pemilik: Khoza Koi - Mamuju
Handling: Khoza koi
Verifikator: Makassar Koi Club

Juara 3
569
Mujimono, 24 cm
Pemilik: HENDRI - PALEMBANG
Handling: Jakarta Koi Center
Verifikator: Jakarta Koi Center


KINGINRIN C

Juara 1
628
Kinginrin C, 23 cm
Pemilik: Chichacho Banyuwangi - Banyuwangi
Handling: GaNC
Verifikator: GaNC

Juara 2
511
Kinginrin C, 24 cm
Pemilik: Herry Dragon - Yogyakarta
Handling: Hnvkoicentre Jogja
Verifikator: Royal Holy Water

Juara 3
1406
Kinginrin C, 23 cm
Pemilik: Abee Koi Pangandaran - Pangandaran
Handling: Abee Koi Pangandaran
Verifikator: Priangan Timur Koi Club